Gizlilik İlkeleri

Gizlilik İlkeleri

AYAKKABİTA, "Portal"ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "AYAKKABİTA Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, AYAKKABİTA, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, şirket, adres veya e-posta adresleri gibi) AYAKKABİTA'ya vermeleri gerekmektedir. AYAKKABİTA, AYAKKABİTA Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri AYAKKABİTA veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. AYAKKABİTA tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya AYAKKABİTA "portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; AYAKKABİTA ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "AYAKKABİTA Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

AYAKKABİTA "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. AYAKKABİTA, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. AYAKKABİTA, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini AYAKKABİTA'nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda AYAKKABİTA, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 

 

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • AYAKKABİTA'nın kullanıcılarla akdettiği "AYAKKABİTA Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
View Mobile / Standard
      Ayakkabita Facebook      Ayakkabita Twitter      Ayakkabita TV Ayakkabita.com, Bir C&A Shoes Markasıdır.
© Copyright 2002 - 2019 C&A Shoes Her Hakkı Saklıdır.